CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molecules as Tools fo Extragalactic Astronomy

Single-dish and interferometric observations of luminous infrared galaxies

Francesco Costagliola (Institutionen för rymd- och geovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012. ISBN: 978-91-7385-697-3.- 144 s.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2012-05-25. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 158047

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap (2010-2017)

Ämnesområden

Extragalaktisk astronomi

Chalmers infrastruktur

Onsala rymdobservatorium

Examination

Datum: 2012-06-08
Tid: 13:30
Lokal: EA-Salen Hörsalsvägen 11, Göteborg
Opponent: Prof. Jean L. Turner

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie