CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

hp-cloud approximation of the Dirac eigenvalue problem: the way of stability

Hasan Almanasreh (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2012)
[Preprint]


Denna post skapades 2012-05-25.
CPL Pubid: 158040

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk analys
Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2012:9