CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Steady state solution of a two-species biofilm problem

Torsten Wik (Institutionen för reglerteknik) ; Claes Breitholtz (Institutionen för reglerteknik)
Biotechnology and Bioengineering Vol. 50 (1996), 6, p. 675-686.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2008-09-17.
CPL Pubid: 15804

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur