CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simple Algorithms for Sonar Imaging and Swath Bathymetry Using a Linear-Swept-Frequency (Chirp) Source

Geoffrey Shippey (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys)
Proc. Int. Conf. on Imaging and Image Interpretation, Santa Barbara, CA (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15802

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur