CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Model-free Repetitive Control Design for Nonlinear Systems

Jonas Sjöberg (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling) ; M. Agarwal
Proc. of the 35th Conference on Decision and Control, Kobe, Japan Vol. 4 (1996), p. 2824-2829.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 15801

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur