CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A simple model for fatigue life

Sture Holm (Institutionen för matematik) ; Jacques de Maré (Institutionen för matematik, Matematisk statistik)
IEEE Transactions on Reliability (1988)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-05-24. Senast ändrad 2012-05-31.
CPL Pubid: 157976

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)
Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur