CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Air versus Bone Conduction: An Equal Loudness Investigation

Stefan Stenfelt (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; Bo Håkansson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik)
3rd Joint Meeting of the Acoustical Societies of America and Japan, Honolulu, Hawaii (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15797

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur