CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Team Dynamics for Sustainable Business Development

Karen Williams Middleton (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
Sustainable Business Development - Frameworks for Idea Evaluation and Cases of Realized Ideas (eds. Alänge, S. and Lundqvist, M.) p. 127-133. (2013)
[Kapitel]


Denna post skapades 2012-05-23. Senast ändrad 2014-12-22.
CPL Pubid: 157948

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur