CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Demanding Society: Panel Discussion between Speakers and University Representatives

Hans Ottosson ; Torsten Cegrell ; Rune Gustavsson ; Rickard Larsson ; Arne Svensson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem)
Proceedings The European DA/DSM Conference, Vienna, Austria Vol. 3 (1996), p. 33-45.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15794

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur