CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DS-CDMA Synchronization in Time-Varying Fading Channels

Erik G. Ström (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem) ; Stefan Parkvall ; Scott L. Miller ; Björn E. Ottersten
IEEE Journal on Selected Areas in Communications Vol. 14 (1996), 8, p. 1636-1642.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cdmaDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15792

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur