CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Residue currents associated with weakly holomorphic functions

Richard Lärkäng (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Arkiv för Matematik (0004-2080). Vol. 50 (2012), 1, p. 135-164.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We construct Coleff–Herrera products and Bochner–Martinelli type residue currents associated with a tuple f of weakly holomorphic functions, and show that these currents satisfy basic properties from the (strongly) holomorphic case. This include the transformation law, the Poincaré–Lelong formula and the equivalence of the Coleff–Herrera product and the Bochner–Martinelli type residue current associated with f when f defines a complete intersection.Denna post skapades 2012-05-23. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 157915

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys
Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Residue currents on singular varieties