CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Impact of Timing Errors on the Performance of Linear DS-CDMA Receivers

Stefan Parkvall ; Erik G. Ström (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem) ; Björn E. Ottersten
IEEE Journal on Selected Areas in Communications Vol. 14 (1996), 8, p. 1660-1668.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cdmaDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15791

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur