CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Cramér-Rao Bounds and Optimal Beamspace Transformation in Radar Array Processing

Jonny Eriksson (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling) ; Mats Viberg (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling)
Proc. IEEE Int'l Symp. on Phased Array Systems and Technology, Boston, MA p. 301-306. (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15790

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur