CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fordonsaerodynamik - trubbig kropp

Jesper Marklund (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system)
Fordonskomponenten (1652-862x). Vol. 2012 (2012), 1, p. 20-23.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Fordonstillverkare lägger idag ned mycket utvecklingsarbete på att skapa mer energieffektiva fordon som möter framtida CO2 (koldioxid) krav. För att klara detta krävs både förbättring av drivlinor och minimering av motståndskrafter. Det aerodynamiska motståndet är det särklass största motståndet, i motorvägsfart, för ett passagerarfordon och det står för en betydande del av motståndskrafterna som måste övervinnas vid en normal användning, stads och landsvägskörning. Eftersom en minskning av motståndet innebär en minskad energiåtgång för framdrivningen av fordonet, blir detta en direkt minskning av bränsleförbrukningen. Det aerodynamiska motståndet kan delas upp i två delar, friktion och tryckkrafter. Tryckkrafterna är de dominerande krafterna för ett passagerarfordon. Man brukar säga att 80-90% av det aerodynamiska motståndet är tryckkrafter och resten är friktion. För en vingprofil är 95% friktionskrafter och resten tryck. När friktionskrafterna är de dominerande kallar vi kroppen strömlinjeformad och när tryckkrafterna dominerar kallar vi den trubbig. Ett passagerarfordon klassas vanligen som en trubbig kropp. De största tryckkrafterna kommer från vaken, vid bakdelen på en trubbig kropp.

Nyckelord: Aerodynamik, trubbig kropp, strömningsmekanik


SVEN artikel 2012/01 i Fordonskomponenten (svenskt utgåva)Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-05-21. Senast ändrad 2013-05-07.
CPL Pubid: 157851

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)

Ämnesområden

Transport
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur