CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Wearable Digital Master Hearng Aid with Transient Reduction Software

Anders Gingsjö (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik)
J. Acoust. Soc. Am. (1996)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15784

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur