CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Automated Computerized Analysing System for Measurement of Carotid and Femoral Intema-Media Thickness

I. Wendelhag ; Tomas Gustavsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Q. Liang (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys) ; J. Wikstrand
Proc. First Int. Conf. on Ultrasound in Vascular Disease -- New trends in technique and applications, Malmö, Sweden (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15782

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur