CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linear Dichroism Studies of DNA and Dye Molecules

Fabian Jonsson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2012. - 60 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2012-05-21. Senast ändrad 2012-05-28.
CPL Pubid: 157817

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2012-06-12
Tid: 13:00
Lokal: 10:an
Opponent: Martin Hammarsson, eventuellt +1