CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Minimal Continuous State Space Parameterizations

A. van der Veen ; Mats Viberg (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling)
Proc. EUSIPCO 96, Trieste, Italy (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15780

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur