CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Source Separation Based on Second Order Statistics

Ulf Lindgren (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling) ; Holger Broman (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling) ; Henrik Sahlin (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling)
Proceedings of the VIII European Signal Processing Conference, Trieste, Italy Vol. 1 (1996), p. 699-702.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15779

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur