CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transcranial Attenuation Measured by a Laser Doppler Vibrometer

A. Brandt ; Bo Håkansson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; Stefan Stenfelt (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; Anders Tjellström
2nd Int. Symp. on Electronic Implants in Otology and Conventional Hearing Aids, Göteborg, Sweden (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15777

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur