CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An investigation of the fast dynamics in a nitrifying biofilm reactor

Torsten Wik (Institutionen för reglerteknik)
Proc of the 10th International Biotechnology Symposia , Sydney, Australia p. 161. (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 15774

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur