CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two Decades of Array Signal Processing Research: The Parametric Approach

H. Krim ; Mats Viberg (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling)
IEEE Signal Processing Magazine Vol. 13 (1996), 4, p. 67-94.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15771

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur