CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Effect of Pressure on the Shear and Elongational Viscosities of Polymer Melts

Tomas Sedlacek ; Martin Zatloukal ; Petr Filip ; Antal Boldizar (Institutionen för materialteknik) ; Petr Saha
Polymer Engineering and Science (ISSN 0032-3888). Vol. 44 (2004), 7, p. 1328-1337.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: viscosity, polymers, pressure, shearDenna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 1577

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för materialteknik (2001-2004)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur