CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time-optimal control and disturbance compensation for a class of hybrid systems

Stefan Pettersson (Institutionen för reglerteknik) ; Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik)
Proc. 13th IFAC World Congress, San Fransisco, California p. 281-286. (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2013-06-12.
CPL Pubid: 15769

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur