CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Choice of Criteria and Weighting Functions for an H-infinity-design problem

Inge Jovik (Institutionen för reglerteknik) ; Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik)
Proc. 13th IFAC World Congress, San Fransisco, California Vol. C (1996), p. 373-8.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2010-01-18.
CPL Pubid: 15767

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur