CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Model-based control system structuring applied to a gas phase polyethylene plant

Annika Leonard (Institutionen för reglerteknik) ; Bo Egardt (Institutionen för reglerteknik)
Proc of the IFAC World Congress, San Fransisco, California p. 151-156. (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 15766

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur