CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tight maps, a classification

Oskar Hamlet (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Göteborg : University of Gothenburg, 2012. - 74 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Tight maps, Tight homomorphisms, Maximal representations, Continuous bounded cohomology, Kähler classDenna post skapades 2012-05-16.
CPL Pubid: 157645

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik
Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2012-06-13
Tid: 13:15
Lokal: Pascal
Opponent: Jean-Louis Clerc