CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of Ship-to-Ship Interaction during a Lightering Operation in Shallow Water Using a RANS Solver

Lu Zou (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design) ; Lars Larsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design)
Proceedings of International Conference on Marine Simulation and Ship Maneuverability (MARSIM 2012), 23~27 April, Singapore (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-05-14. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 157595

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marine Design (2012-2014)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur