CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Self-stabilizing (k,r)-clustering in Clock Rate-limited Systems

Andreas Larsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Philippas Tsigas (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers))
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-05-14.
CPL Pubid: 157588