CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Översikt av Innovations och Entreprenörskaps-inriktade verksamheter på Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet

Daniel Ljungberg ; Magnus Holmén (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Maureen McKelvey
2012. - 13 s.
[Rapport]

Rapport för Sten A Olssons stiftelse för Forskning och KulturDenna post skapades 2012-05-13. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 157572

 

Institutioner (Chalmers)

Institutet för innovation och entreprenörskap (2008-2012)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur