CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Identifiability of a Mixing Channel Based on Second Order Statistics

Ulf Lindgren (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling) ; Holger Broman (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling)
RVK'96, Luleå and Kiruna, Sweden p. 420-424. (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15757

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur