CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fruktos och Socker

Fruktsocker mot Blodsocker

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2012. - 7 s.
[Rapport]

Vanligt socker, sackaros, spjälkas till lika delar fruktos och glukos och dominerar svenskars upptag av fruktos. Fruktos fångas upp i levern och omsätts där efter behov till glukos och glykogen eller till fettsyror.

Människan är väl anpassad till hälsoriktiga frukter och bär med fruktos. Högt blodsocker bakom övervikt och diabetes orsakas inte av fruktos utan av glukos från främst sackaros och stärkelse.

Nyckelord: kolhydrater, metabolism, VLDL, GI, sötsaker, frukt, bärDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-05-12. Senast ändrad 2012-05-29.
CPL Pubid: 157569

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)

Chalmers infrastruktur