CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stabilized finite element method for the radial Dirac equation

Hasan Almanasreh (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Sten Salomonson ; Nils Svanstedt (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Preprint / Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University (1652-9715). Vol. 2012 (2012), 8,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-05-11. Senast ändrad 2012-05-11.
CPL Pubid: 157540

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2012:8