CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reduced-Rank Linear Regression

P. Stoica ; Mats Viberg (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling)
Proc. 8:th IEEE SP Workshop on Statistical Signal and Array Processing, Corfu, Greece (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15754

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur