CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Decoupled Separation of Digitally Modulated Signals Arriving at an Antenna Array

Per Pelin (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling) ; Anders Ranheim (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling) ; Mats Viberg (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling)
Proc. RVK 96, Luleå, Sweden p. 435-439. (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15753

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur