CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phase-array Acoustic Imaging in Ground Coordinates, with Extension to Synthetic Aperture Processing

Geoffrey Shippey (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys) ; T. Nordqvist
IEE Proc. Radar, Sonar, and Navigation Vol. 143 (1996), 3, p. 131-139.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15752

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur