CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simplicial decomposition with disaggregated representation for the traffic assignment problem

Michael Patriksson (Institutionen för matematik, Matematik/Tillämpad matematik) ; Torbjörn Larsson
Transportation Science Vol. 26 (1992), 1, p. 4-17.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-05-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 157499

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik, Matematik/Tillämpad matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Transport
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur