CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear Programming and Variational Inequality Problems: A Unified Approach

Michael Patriksson (Institutionen för matematik, Matematik/Tillämpad matematik)
Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1999. ISBN: 0-7923-5455-9.- 334 s.
[Bok]

Nyckelord: Cost approximation, merit function, descent methods, convergence analysis, finite identification, column generation, decompositionDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-05-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 157495

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik, Matematik/Tillämpad matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Transport
Numerisk analys
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur