CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Traffic Assignment problem

Michael Patriksson (Institutionen för matematik)
Utrecht : VSP BV, 1994. ISBN: 90-6764-181-2.- 223 s.
[Bok]

Nyckelord: Traffic equilibrium, urban traffic planning, algorithms for computing equilibriaDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-05-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 157494

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Numerisk analys
Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur