CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling, analysis, and synthesis of hybrid systems

Stefan Pettersson (Institutionen för reglerteknik) ; Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik)
Preprints, Reglermöte 96, Luleå, Sweden p. 150-154. (1996)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: hybridDenna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2013-06-12.
CPL Pubid: 15747

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur