CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sensitivity Functions for Sampled-Data Control

Olof Lindgärde (Institutionen för reglerteknik) ; Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik)
Preprints, Reglermöte 96, Luleå, Sweden (1996)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: robustDenna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2010-01-18.
CPL Pubid: 15746

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur