CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strukturerad beskrivning av tillståndsrummet för DES

Torbjörn Liljenvall (Institutionen för reglerteknik)
Preprints, Reglermöte 96, Luleå, Sweden (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 15745

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur