CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluating the Structural Complexity of a Product Family

Noora Rissanen ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Antti Pulkkinen
Proceedings of Design 2012, Dubrovnik, Croatia p. 1597-1604. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Structural complexity, Product family, Evaluation matrix, ConceptDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-05-09.
CPL Pubid: 157449

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Konstruktionsteknik

Chalmers infrastruktur