CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detection of Shallowly Buried Objects Using an Impulse Radar

Håkan Brunzell (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling) ; A. Gustafsson
AMEREM '96 Abstracts, Albuquerque, New Mexico (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15743

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur