CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strategirapport från små svenska miljöteknikföretag 2011

Marcus Linder (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. - 30 s.
[Rapport]

Den här rapporten är en sammanfattning av resultaten från en webbenkät som skickades ut till svenska miljöteknikföretag sommaren 2011. Den är huvudsakligen tänkt som en återrapportering till företagen som deltog i studien. Just denna rapport presenterar inga analyser av den presenterade datan, bortsett från sammanfattningen i sektion 2 om lönsamhet. Ett antal vidare analyser av datan är förstås påbörjade eller planerade och kommer att presenteras i en separat rapport eller e-bok vid ett senare tillfälle.

Nyckelord: miljöstrategi, miljöteknik, miljöinnovationDenna post skapades 2012-05-08. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 157421

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur