CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Observing Environmental Strategy: Environmental Consideration and the Strategic Management of the Firm,

Thomas Hordern (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Marcus Linder (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
the 10th CINet Conference, September 5-8, Brisbane, Australia (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-05-08. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 157420

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur