CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Högerkammar-funktion hos patienter med arytmogen högerkammardysplasi och friska kontroller bedömd med kontrastekokardiografi och videodensiometri

Marie Beckman Suurküla ; C.E. Blomström-Lundqvist ; Tomas Gustavsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys)
Svenska kardiologföreningens årsmöte, Göteborg, Sweden (1996)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15742

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur