CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organic Synthesis in Microheterogenous Media

Zebastian Bohström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012. ISBN: 978-91-7385-674-4.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-05-08. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 157414

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Oorganisk kemi
Organisk syntes

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2012-06-07
Tid: 10:00
Lokal: 10:an
Opponent: Prof. Fredric M. Menger

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 3355