CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Training Design Methodology Skills at the Master’s Level

Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Kjell Jeppson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
European Workshop on Microelectronics Education Vol. 2012 (2012), 9-11 May, 2012, p. 10-13.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

This paper reports on the learning environment that we have set up in our master’s program on embedded electronic system design for training the students’ electronic system design skills. In particular we report on a new course entitled Methods for Electronic System Design and Verification that emphasizes the design methodology skills, that is, the process of design and verification. This new course has as prerequisite two introduction courses of the master’s program, and together these three courses prepare the students for taking on the spring design project and the second year master thesis project. As a result of this continuous and coherent methodology training, design skills are reinforced and the students become confident in undertaking complex tasks, such as the master thesis project.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-05-08. Senast ändrad 2017-01-29.
CPL Pubid: 157413

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Hållbar utveckling
Elektronik

Chalmers infrastruktur