CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Significance of Colour on Room Character: Study on Dominantly Reddish and Greenish Colours in North- and South-facing Rooms

Maud Hårleman ; Inga-Britt Werner ; Monica Billger (Institutionen för arkitektur)
Colour Design and Creativity Vol. 1 (2007), 1,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: dayligth, colour appearance, room charactereDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-05-07.
CPL Pubid: 157405

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Husbyggnad

Chalmers infrastruktur